Korean – Spring 2018

 Course No.  Course Title  Faculty
 KREN-012  Intensive First Level Korean II (6)  M. Choi, B. Mun
 KREN-112  Intensive Second Level Korean II (6)  A. Lee
 KREN-212  Third Level Korean II (3)  B. Mun
 KREN-306  Introduction to Korean Culture (3)  M. Choi
 KREN-313  Adv. Oral Communication (3)  B. Mun
 KREN-361 Korean Narratives: Film & Lit (3)  M. Choi